امروز: شنبه 28 بهمن 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی 12,000 دانلود
نکات مهم در مصاحبه های استخدامی 13,000 دانلود
طرحهای توجیهی کسب وکار 12,000 دانلود
نکات مهم نقشه برداری کارگاهی 14,000 دانلود
برنامه های عمرانی تحت اکسل 13,000 دانلود
خلاصه کتاب تئوری های مدیریت دکتر نیاز آذری 9,000 دانلود
پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری 8,500 دانلود
جزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالات 12,000 دانلود
جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل 9,000 دانلود
خلاصه کتاب تئوری های مدیریت دکتر نیاز آذری 9,000 دانلود
پاورپوینت کتاب مبانی علم سیاست از دکتر حسین بشیریه سطح دکتری 8,500 دانلود
جزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالات 12,000 دانلود
جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل 9,000 دانلود
تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور 5,000 دانلود
سبکهای رهبری توانمندساز مدیریت دانش 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان 8,000 دانلود
بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان 147,000 دانلود
مبانی نظری بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان 57,000 دانلود
پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان 33,000 دانلود
ابعاد اصلی فرآیند مدیریت دانش و بررسی مدلهای متفاوت آن 24,000 دانلود
نقش شوراهای اسلامی روستا در توسعه و مشارکت روستا با تاکید بر ترویج فعالیتهای کشاورزی 25,000 دانلود
پرسشنامه میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش 6,000 دانلود
میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش 135,000 دانلود
مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش 35,000 دانلود
پروپوزال میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش 21,000 دانلود
بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها 26,000 دانلود
مولفه‌های مختلف مدیریت دانش و نحوه ارتباط و تاثیر آنها بر یکدیگر 45,000 دانلود
بررسی مدلها و زیرساختهای مدیریت دانش و مبانی زیرساخت آن 49,000 دانلود
پرسشنامه بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران 6,000 دانلود
بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران 165,000 دانلود
مبانی نظری بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران 49,000 دانلود
پروپوزال بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران 21,000 دانلود
پروپوزال رابطه انعطاف‌ پذیری کنشی کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل 30,000 دانلود
بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان 29,000 دانلود
مدلهای مدیریت ارتباط با مشتری و مراحل پیاده سازی آن از دیدگاه گارتنر 29,000 دانلود
بررسی فقهی و حقوقی ماده 1130 قانون مدنی 35,000 دانلود
پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک 5,000 دانلود
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک 137,000 دانلود
مبانی نظری بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک 45,000 دانلود
پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک 21,000 دانلود
بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت 85,000 دانلود
بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران 97,000 دانلود
پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران 5,000 دانلود
مبانی نظری بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران 37,000 دانلود
پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران 21,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک 5,000 دانلود
ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک 125,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک 38,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک 21,000 دانلود
بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن 35,000 دانلود